Choose your future. Choose life.I chose not to choose life: I chose something else.
piątek, 04 maja 2018
A przypomniało mi się jak kiedyś na jakiś wyjazd miałam zapewnić muzykę i wśród mojej składanki znalazła się jedna piosenka Britney Spirs i nagle wielkie oburzenie, że o jak ja tak mogłam! Do dziś mnie śmieszy to oburzenie.
Czytam książkę o traumie dziedziczonej w rodzinie i nagle zdałam sobie sprawę jak mało wiem o swojej rodzinie. Wiem, że dziadek był w obozie koncentracyjnym, że jego siostra była więziona, a babcia była na robotach w Niemczech. Ale nie wiem, czy ktoś zginął w obozie, czy były takie osoby. Czy ktoś z rodziny zginął na wojnie i jesli tak to jak.
„Matka i jej potomstwo znaj dują się w biologicznym stanie, który pod wieloma względami przy po mina uza leż -
nie nie”, twierdzi behawiorysta Winifred Gallagher. „Kiedy dochodzi do rozdzielenia, noworodek nie tylko tęskni za
matką. Doświadcza fizycznego i psychologicznego załamania (…) podobnie jak uzależniony od heroiny, który nagle
odstawi narkotyk. Ta analogia pozwala zrozumieć, dla czego wszystkie nowo narodzone ssaki, włączając ludzi,
gwałtownie protestują, kiedy separuje się je od matki. Z perspektywy noworodka oddziele nie od matki może być
odbierane jako „zagrażające życiu”, twierdzi dr Raylene Phillips, neonatolog ze szpitala dziecięcego Uniwersytetu
Loma Linda. „Jeżeli separacja się przedłuża”, mówi, „reakcją jest rozpacz (…). Dziecko się pod daje” . Podobnie
jak dok tor Phillips uważa dok tor Nils Berg man i inni specjaliści badający neurologiczne aspekty więzi matka–
dziecko.

Biolodzy ewolucyjni potwierdzają tę tezę. Dwie trzecie neuronów ciała migdałowatego zajętych jest poszukiwaniem zagrożenia. Dlatego bolesne i przerażające zdarzenia są łatwiej przechowywane w pamięci długotrwałej niż te
przyjemne. Naukowcy nazywają ten mechanizm prymowaniem negatywnym (negativity bias). Mechanizm ten jest
konieczny, ponieważ przetrwanie zależy od umiejętności uniknięcia niebezpieczeństwa. „Umysł jest jak rzep, kiedy
chodzi o negatywne doświadczenia”, twierdzi neuropsycholog Rick Hanson, „i jak teflon, gdy chodzi o pozyzywne”
Tagi
statystyka